Basisscholen Nieuwe Westen interesse in technieklab

4 basisscholen in Rotterdam West praten 22 mei 2014 over een gezamenlijke locatie voor techniek en wetenschap. Buro HBLZ, bedenker van het technieklab-concept, adviseert over de inrichting.

De scholen bepalen de didactische inhoud voor het ontwerp van dit specifieke technieklab. Voor het aandeel in 3d printen en andere digitale technieken is HBLZ in gesprek met ROFFAB. Dit Rotterdamse initiatief zit a.s. donderdag ook aan tafel.

Samenwerking

De directeuren van 4 basisscholen willen – of doen dit al – meer aandacht besteden aan techniek en wetenschap. Ze willen dit verankeren in het lesprogramma én het schoolgebouw. Zij willen dit doen met een specifiek ingerichte ruimte, op loopafstand van de betrokken scholen. Net als bij een gymlokaal moet er een plek komen waar de beleving begint bij binnenkomst. Op die manier worden leerlingen van 4 tot en met 12 jaar geïnspireerd om zelf te onderzoeken en te doen. En is het voor leerkrachten eenvoudiger om les te geven in dit voor hen nieuwe vak.

Kostenbesparing

Voor de directeuren van deze basisscholen is kostenbesparing een belangrijk doel van de mogelijke samenwerking. Het inrichten van een gezamenlijk technieklab maakt het straks mogelijk om samen een vakkracht in te huren. Daarnaast kan de ruimte extra inkomsten opleveren, bijvoorbeeld door verhuur voor buitenschoolse activiteiten.

meten

 

 

 

 

Directeuren basisscholen willen technieklab delen

Directeuren van Rotterdamse basisscholen willen samenwerken om een lab / werkplaats te realiseren. Zij hebben grote behoefte aan een speciaal ingerichte ruimte die het lesgeven in techniek en wetenschap verrijkt en vereenvoudigt. Net als een gymlokaal, op loopafstand van de school.

Dit blijkt uit de verkenning door de bedenker van het technieklab-concept Huub Looze (Buro HBLZ) en Gijs Niemeijer (De Ontwerpwerkplaats) eind 2013. Zij spraken o.a. met directeuren, leer- en vakkrachten van basisscholen in Rotterdam, het Science Centre in Delft, een Technasium en de initiatiefnemer van de Ontdekfabriek in Eindhoven.

Deel van de school(week)

Raketten_makenAlle betrokkenen willen techniek en wetenschap verankeren als integraal onderdeel van de school en de lessen, net als sporten en het gymlokaal. Leerlingen worden enthousiast over deze vakken als ze die regelmatig beoefenen. Niet tijdens een eenmalige workshop of excursie, maar een aantal weken achter elkaar of liefst het hele jaar door.

Technieklab samen delen

Basisscholen willen een technieklab graag delen:

  • Zodat zij meer slagkracht hebben om een band met bedrijven op te zetten
  • Zodat zij van elkaar kunnen leren bij het zich eigen maken van ‘techniek en wetenschap’
    • Zodat zij samen een of meerdere vakkracht(en) kunnen inhuren (evt. via Brede Impuls Combinatiefuncties).
    • Zodat zij hun middelen zo efficiënt mogelijk in kunnen zetten (mensen, financiën, gebouw)

De directeuren van de basisscholen willen een technieklab het liefst in een pand buiten de school, omdat het eigen gebouw openstellen voor anderen lastig is.

 

Alle uitkomsten van de verkenning zijn gebundeld in een PDF van 4 A4-tjes. Mail naar technieklab [HBLZ] voor een eigen exemplaar.