Glundertechniek

Onderstaande tekst is ook gepubliceerd op citylab010.nl, najaar 2015. De subsidie is toegekend, het project start begin 2016. 

Met de hulp van citylab010 wil het STC een nieuwe praktijk- en maakles ontwikkelen die wordt vervolgd door een aantal bijzondere stappen.

Beschrijving

De praktijklessen gaan een werkend object opleveren. Met het werkende object gaan leerlingen naar basisscholen om glunderend uit te leggen wat ze bij het technische VMBO hebben geleerd. De objecten worden vervolgens gedoneerd aan de basisschool. Het object is geschikt om op de basisschool nieuwe techniek en wetenschap lessen te gaan starten en te gebruiken als functioneel les-hulpmiddel. Het STC gaat dit samen met de ontwerper en docent Huub Looze van Team Technieklab ontwikkelen.

Het te ontwerpen en te ontwikkelen object toont door praktische beleving de mogelijkheden van het VMBO, en biedt de student de mogelijkheid om het te bouwen en daarna voorlichting te geven. Het verhaal van de VMBO wordt verteld aan de hand van dit echte werk, de voorbeelden uit de praktijk van de school, en dankzij het object ook binnen de belevingswereld van de jonge aankomende vo-leerling. (zie bijgevoegde schets voor een impressie van een mogelijk te ontwerpen object)

Het traject (zie planning en begroting) zorgt voor een samenwerking tussen VMBO en PO middels het ontwikkeltraject, de demonstraties zelf én doordat de groepsleerkracht van de basisschool ook zelf met het object aan de slag gaat middels lessen achteraf. Er worden meer objecten gemaakt, meer scholen bezocht en ieder jaar zal het aantal betrokken scholen kunnen toenemen. Gaandeweg het traject zal de betrokkenheid van externe bedrijven als toeleverancier nog kunnen worden onderzocht.

 

Uitdagend, boeiend en begrijpbaar.

Het object is betaalbaar, reproduceerbaar en functioneel. Het is herbruikbaar in een Technieklab of in een gewoon leslokaal.

Waarom goed voor Rotterdam?

In Rotterdam is de roep om instroom bij technische banen erg groot. De beroepskeuze vanuit de basisscholen is hiervoor een essentieel moment. Daarnaast is er de verplichting voor alle basisscholen om in 2020 wetenschap & techniek in hun curriculum te hebben opgenomen.

De diversiteit aan leerlingen, qua taalvaardigheid, achtergrond en cultuur, is in Rotterdam enorm. Heeft ieder Rotterdams kind de kennis en vrijheid om te kiezen voor techniek? Dat vereist nieuwgierigheid naar techniek. Wie kan die nieuwsgierigheid beter aanboren dan iemand uit de buurt van de basisschoolleerling, een vmbo-er die maar een paar jaar ouder is?

Dit plan geeft de stad een model om die diversiteit aan kinderen die Rotterdam rijk is te bereiken, dankzij de diversiteit aan vmbo-leerlingen en hun enthousiasme voor techniek.

Op deze manier gaat kennismaken met techniekonderwijs op de basisschool verder dan het openen van een leskist. Kiezen voor techniek begint met het opwekken van nieuwgierigheid naar techniek. Wie kan dat beter doen dan een (bijna) leeftijdsgenoot, iemand uit jouw wijk?

De samenwerking tussen de verschillende partijen (vmbo’s, pabo en primair onderwijs en evt. bedrijven) leidt tot een model, waarop toekomstige onderwijssamenwerking kan voortbouwen. Het STC start hiermee, maar ook het Technasium, het Hout- en Meubilerings College (HMC) en andere VMBO’s kunnen het model implementeren.

Waarom vernieuwend?

Geef de VMBO het juiste vertel-gereedschap met meeslepende kwaliteit, zodat de aangesproken leerling voelt waar hij/zij voor moet kiezen. Spreek de ambitie aan, spreek de deels verborgen voorkeuren voor werken met je handen en techniek aan, door de beleving van techniek in de klas van de basisschool te brengen.

Dat kan met de juiste objecten die meer uitleggen dan alleen een handeling en een materiaal. Breng een verhaal, een serie vaardigheden. Een babushka van techniek, als een tastbaar en geïllustreerd verhalenboek, een object als een 3d film met een goed scenario en voelbare kwaliteit.

Glunderende voorlichters die trots zijn op hun werk en school, en glunderende basisschoolleerlingen die techniekonderwijs krijgen van studenten die maar een paar jaar ouder zijn dan zij.

Benodigde expertise

Met behulp van het eigen onderwijsteam op het STC en het team van technieklab.nl en hun kennis van ontwerpen en onderwijs kan het plan worden ontwikkeld. We hebben gesproken met experts uit het onderwijs van de PABO van de Hogeschool Rotterdam en gaan daarmee samenwerken. In het ontwikkelproces vragen we de meewerkende basisscholen hun input te leveren.