Wat is een technieklab?

Een technieklab is een gemeenschappelijke lesruimte voor techniek waar meerdere basisscholen in een wijk gebruik van kunnen maken. Vooral bedoeld voor een groep basisscholen.

Kennis, ruimte en kosten kunnen gedeeld worden, en de scholen hoeven niet elk het wiel uit te vinden: een ‘gymlokaal’ voor techniek & wetenschap. Beleving staat voorop. De ruimte nodigt leerlingen uit om zelf te ontdekken, te maken en te experimenteren, een vakkracht helpt hen verder. Dit alles op liefst 5 minuten afstand van elke basisschool.

Daarnaast biedt een technieklab kansen om:

  • vakkrachten op te leiden (o.a. praktijkstage voor Pabo-studenten),
  • juffen en meesters wegwijs te maken in techniek en wetenschap,
  • lokale vakscholen te betrekken bij de activiteiten,
  • bedrijven bij het primair onderwijs te betrekken.

Het technieklab is een concept van Huub Looze van buroHBLZ en wordt ontwikkeld in samenwerking met Gijs Niemeijer van de Ontwerpwerkplaats. >> Over Technieklab.